Pryder Dyneiddiol

isys-white

Pryder Dyneiddiol

Mae We Ideasys yn darparu lles twristiaeth ddomestig a thramor i weithwyr, a hefyd yn cael parti cinio o bryd i'w gilydd i wella cydlyniant y tîm a chyfoethogi bywyd pob gweithiwr. Rydyn ni'n deulu mawr. Os yw ansawdd bywyd pob gweithiwr yn cael ei wella, yna mae ein cwmni hefyd yn gwneud cynnydd!

Ym mis Hydref 2018, arweiniodd y cwmni ein cydweithwyr i fannau golygfaol Dujiangyan, ac fe ymwelon ni â byd y cefnfor pegynol hefyd. Er ei bod hi'n bwrw glaw y diwrnod hwnnw, roedd ein calonnau'n llawn heulwen!

Ym mis Awst 2019, aeth ein tîm i Wlad Thai am daith pellter hir o chwe diwrnod a phum noson. Fe wnaethon ni flasu pob math o fyrbrydau Thai, profi gwahanol ddiwylliannau lleol, a phrofi tylino Gwlad Thai, a ymlaciodd ein corff a'n meddwl yn fawr. Ar ôl y daith honno, daeth ein tîm yn fwy unedig, hefyd gweithio'n galetach yn y dyfodol, a gwneud mwy o gynnydd yn ein gwaith!