Diogelwch ac Ymlacio

isys-white

Diogelwch

Mae gennym ymdeimlad cryf o ddiogelwch. Wrth weithio, diogelwch sy'n dod gyntaf. Ar safle ein cwmni, gellir gweld arwyddion diogelwch ym mhobman, gan atgoffa pawb i roi sylw i ddiogelwch wrth weithio. Mae sefydlu storfa blwch meddygol brys yn darparu rhai cyflenwadau meddygol a ddefnyddir yn gyffredin ar gyfer anghenion brys. Rydym hefyd wedi paratoi hydrantau tân ac offer gwrth-dân a thrydanol eraill i roi diogelwch gweithwyr yn gyntaf. Yn ystod yr epidemig, rydym yn cadw i fesur tymheredd y corff bob dydd, yn diheintio yn aml, ac yn dosbarthu masgiau i wneud paratoadau digonol ar gyfer atal a rheoli epidemig.

Ymlacio

Mae gwaith ac ymlacio yn iawn. Yn ein cwmni, mae campfeydd, fframiau pêl ac offer arall ar gyfer gweithwyr hefyd, fel y gall pawb ymarfer corff ac ymlacio yn eu hamser hamdden ar ôl gwaith caled. Byddwn hefyd yn cynnal gemau pêl-fasged o bryd i'w gilydd ac yn sefydlu gwobrau. Mae'r mecanwaith yn caniatáu i bob gweithiwr Ideasys dyfu i fyny mewn amgylchedd hamddenol a dymunol!